Fotokopianje,koričenje,štampanje,skeniranje

Fotokopiranje,koričenje,skeniranje,plotovanje,plastifikacija

STAMPARIJA -VIZIT KARTE ,FLAYERI,KALENDARI I DR.

Fotokopiranje skripti i  materijala brzo i povoljno.Koričrnje diplomskih radova.Skeniranje.Plotovanje,izrada velikih formata,plastifikacija,uv stampa,izrada klišea.Cene su za jedan posao i bez manipulacije:razkoričavanja,rasheftavanja,razvrstavanja i sl.